Bli medlem

Stöd katthemmet genom att bli medlem i Djurens Vänner Borlänge. Att vara medlem kostar 150 kr/år. 

Om du vill bli medlem, gör så här;
Betala in 150 kr till postgironummer 92 95 77 - 5. Ange ditt namn, adress och att din inbetalning gäller medlemskap.

Tack för ditt stöd!

 

Som medlem får du tidningen "Aktuellt från Djurens Vänner" fyra gånger per år. 

Djurens Vänner Aktuellt 

 

 

 

Alice och Acke
Alice och Acke