Förtroendevalda

Styrelsen för Djurens Vänner Borlänge - 2017/2018

Ordförande: Caroline Ohlson

Vice ordförande: Maria Friström

Sekreterare: Lena Hjort-Hultqvist

Vice sekreterare: Gunilla Granlund

Kassör: Anna-Carin Udd

Suppleant: Karina Dahlbäck

Suppleant: Jenny Sund

Disney2
Disney

 

Leo Shimron
Leo Shimron